Wednesday, September 22, 2010

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam sektor pelancongan

Antara faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam sektor pelancongan ialah peningkatan infrastruktur atau akses dalam sesebuah negara.Ini adalah untuk menampung pelancong yang banyak dari negara asing, kerajaan Asia Tenggara telah berusaha
untuk meningkatkan taraf infrastruktur di negara masing-masing.Sebagai contohnya negara Malaysia telah menbina tapak kapal terbang KLIA yang mewah supaya dapat menarik
pelancong asing. Negara Kemboja dan Thailand juga berusaha menstabilkan keselamatan destinasi pelancongan mereka seperti di Angkor Wat dan Bangkok dengan mewujudkan pondok balai polis dan rangkaian polis yang lagi kemas dan mudah untuk pelancong dari negara asing.

Faktor yang seterusnya ialah penstabilan politik.Negara yang selalu menghadapi masalah politik yang tidak stabil seperti di Negara Indonesia dan Negara Thailand harus mengambil tindakan yang secepat mungkin supaya tidak mempengaruhi
industri pelancongan negara mereka.Hal ini demikian kerana politik yang tidak stabil akan menjejaskan imej negara. Para pelancong yang berkurangan akan mengurangkan pendapatan lumayan dan seterusnya mempengaruhi pendapatan penduduk tempatan.Para pelancong dari luar negara akan mempunyai rasa ketakutan dan tidak ingin melancong ke negara tersebut.Dengan kata lain, perkembangan pelancongan memberi serba sedikit tekanan kepada kerajaan supaya berusaha menstabilkan keadaan politik di
negara tersebut. Hal ini disebabkan industri ini akan menjejaskan perkembangan ekonomi negara.

No comments:

Post a Comment